Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 8(2017) Trang: 53-61
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Trích ly là một công đoạn quan trọng trong quá trình chế biến sản phẩm từ nguồn nguyên liệu thực vật giàu các hợp chất sinh học. Nhiều nghiên cứu đã công bố cho thấy cây thuốc dòi chứa rất nhiều hoạt chất sinh học, là nguồn nguyên liệu thực vật thuốc được người dân ở các nước sử dụng để trị rất nhiều bệnh theo phương pháp truyền thống. Nếu điều kiện trích ly thích hợp thì khả năng thu hồi các hợp chất sinh học sẽ cao. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện trích ly riêng lẻ nguyên liệu thuốc dòi khô bằng nước, bao gồm nhiệt độ (55, 65, 75, 85 và 95oC) và thời gian trích ly (10, 20, 30, 40 và 50 phút); tỷ lệ nước so với nguyên liệu (15:1, 20:1, 25:1, 30:1 và 35:1 v/w) đến hàm lượng các hợp chất sinh học (antoxian, flavonoit, polyphenol và tannin) và khả năng chống oxy hóa của dịch trích (thông qua chỉ số chống oxy hóa AAI và khả năng khử sắt FRAP). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ và thời gian trích ly tối ưu được tìm thấy là 85oC và 40 phút (tương ứng) với tỷ lệ nước so với nguyên liệu trích ly 30:1 v/w. Với các điều kiện trích ly tối ưu này hàm lượng antoxian, flavonoit, polyphenol và tannin trong dịch trích ly lần lượt là: 23,513±0,191 mg/100g nguyên liệu khô (Dried Material-DM), 5,702±0,088 mg QE/g DM, 10,369±0,154 mg GAE/g DM và 6,611±0,163 mg TAE/g DM. Khả năng chống oxy hóa của dịch trích thông qua chỉ số AAI, FRAP tương ứng là 7,272±0,196 và 4,516±0,146 mM FeSO4/lít.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...