Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 26(2017) Trang: 104-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm phân lập và  tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên cây hành lá. Từ đất vùng rễ hành được thu tại tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ đã tuyển chọn được 55 dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên hành lá. Năm dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng mạnh nhất đều có đầy đủ bốn cơ chế đối kháng và là những dòng vi khuẩn triển vọng để ứng dụng trong việc phòng trừ sinh học bệnh thán thư trên cây hành.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...