Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 17(2017) Trang: 72-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển

Tình hình bệnh trên cá bóp và cá mú nuôi lồng biển ở quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang được khảo sát thông qua phỏng vấn trực tiếp 25 hộ nuôi cá bóp và 25 hộ nuôi cá mú từ tháng 10-12/2013. Kết quả khảo sát cho thấy, bệnh trên cá bóp và cá mú xuất hiện quanh năm nhưng tập trung chủ yếu vào tháng 4-5 và tháng 7-9. Các bệnh xuất hiện trên cá bóp gồm bệnh lở loét chiếm 72%, xuất huyết 64%, mù mắt 100% và trong quá trình nuôi không có sử dụng hóa chất, chỉ sử dụng các loại kháng sinh dùng để trị bệnh như tetracycline, streptomycin, rifamycin, oxytetracycline. Các bệnh xuất hiện trên cá mú gồm bệnh lở loét chiếm 50%, xuất huyết 38,4%, mù mắt 11,5% và 23,1% bệnh do ký sinh trùng và trong quá trình nuôi cá mú các loại hóa chất (thuốc tím, iodine, sunfat đồng) và các loại kháng sinh (rifamycin, oxytetracycline, tetracycline, ampicillin, nutroplex) rất ít được sử dụng. Hầu hết người nuôi còn thiếu kiến thức về chẩn đoán và phòng, trị bệnh trên cá nuôi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...