Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 216(2017) Trang: 33-38
Tạp chí: KHKT chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài điều tra tiến hành  từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2016 tại 4 huyện: Châu Phú, Chợ Mới, Tri Tôn và Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang để đánh giá kỹ thuật chăn nuôi và năng suất của đàn bò. Kết quả điều tra với 205 hộ chăn nuôi cho thấy bò ở tỉnh An Giang được nuôi lấy thịt, sinh sản và lấy sức kéo. Người chăn nuôi dựa theo kinh nghiệm chăn nuôi truyền thống là chủ yếu, mô hình chăn nuôi còn nhỏ lẻ và tự phát.  Hai huyện Châu Phú và Chợ Mới đầu tư nhiều vào xây dựng chuồng trại cố định, cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng cũng như chăm sóc tốt để nuôi vỗ béo, đàn bò ở hai huyện này cho năng suất cao và đạt chất lượng. Ngược lại, vùng Tri Tôn và Tịnh Biên đầu tư chăn nuôi vẫn còn hạn chế, bò được nuôi lâu năm để lấy sức kéo, năng suất bò được nuôi ở hai huyện này còn chưa cao, mô hình chăn nuôi chưa mang lại hiệu quả. Kết luận cần có những biện pháp hổ trợ thích hợp về kỹ thuật, nguồn vốn và kế hoạch cho người chăn nuôi bò ở An Giang để phát triển hơn ngành chăn nuôi bò, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...