Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Liên kết:

Bài viết trình bày những nghiên cứu về quá trình ra đời và phát triển của AN HÀ BÁO - tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Nam Bộ. Khảo sát đặc điểm nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm được sáng tác bằng thể loại tùy bút trên AN HÀ báo. Khẳng định đóng góp quý báu của những cây bút Nam kỳ trong buổi đầu sáng tác văn chương bằng chữ quốc ngữ, qua đó thể hiện ý thức tự cường và lòng tự hào dân tộc.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...