Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 499(2017) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí Dược học
Liên kết:

Five extracts from the aerial parts of Cayratia trifolia (L.) Domin (n-hexan, chloroform, ethyl acetate, methanol and methanol-H2O (80:20)) were screened for antimicrobial activity against 8 microbial strains by broth microdilution assay. The chloroform extracts exhibited the antifungal activity against F. oxysporum, S. cerevisiae and C. albicans with the MIC value of 200-400 µg/mL. Phytochemically, from the chloroform extracts, three following compounds were isolated: Stearic acid (1), lutein (2) and b-sitosterol-3-O-6’-stearyl-b-D-glucopyranoside (3). Their structures were confrmed by ESI-MS, NMR in reference to the literature.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...