Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 216(2017) Trang: 73-78
Tạp chí: KHKT chan nuoi
Liên kết:

Điều tra được tiến hành từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2016, tại Tân Hộ Cơ, Tân Công Chí, Tân Thành B thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp nhằm đánh giá sợ bộ về tình hình chăn nuôi bò tại huyện. Kết quả điều tra trên 68 hộ chăn nuôi cho thấy bò ở huyện Tân Hồng chủ yếu được nuôi sinh sản và một phần nuôi kết hợp với khai thác thịt. Người chăn nuôi theo kinh nghiệm truyền thống là chủ yếu, mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ và tự phát. Các hộ chăn nuôi trong huyện có đầu tư xây dựng chuồng trại cố định nhưng việc đưa nguồn thức ăn bổ sung cũng như các kỹ thuật nuôi vào trong chăn nuôi còn hạn chế. Bò được nuôi phần lớn theo hướng sinh sản bán bê con, đầu ra phụ thuộc vào thương buôn nên mô hình chăn nuôi chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho nông hộ. Huyện nên có thêm có những biện pháp hổ trợ thích hợp về kỹ thuật, nguồn vốn và kế hoạch cho người chăn nuôi bò ở huyện Tân Hồng để phát triển ngành chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...