Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 191-192(2017) Trang:
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay
Liên kết:

Người khiếm thị phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác nhiều mặt trong cuộc sống, và có những thứ cơ bản mà bản thân họ không bao giờ có thể làm được. Vì vậy, việc xây dựng công cụ hỗ trợ người khiếm thị trong các hoạt động của cuộc sống mà trước tiên là tìm hướng di chuyển trong môi trường đi lại hằng ngày là nhu cầu cấp thiết nhằm hỗ trợ người khiếm thị trong việc đi lại được dễ dàng. Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu xây dựng công cụ nhận dạng văn bản hỗ trợ người khiếm thị tìm hướng đi trong cao ốc văn phòng là nhận dạng các ký tự trên bảng hiệu, bảng chỉ dẫn trong cao ốc văn phòng từ đó phát ra âm thanh chuỗi ký tự nhận dạng được giúp người khiếm thị định hướng được hướng đi. Khiếm thị hay còn gọi là triệu chứng mất khả năng cảm nhận thị giác một phần hoặc hoàn toàn (mù). Người khiếm thị là người sau khi được điều trị hoặc điều chỉnh khúc xạ mà thị lực bên mắt tốt vẫn còn từ dưới đến trên mức không nhận thức được sáng tối, và bệnh nhân vẫn còn khả năng tận dụng thị lực này để lên kế hoạch và thực thi các hoạt động hàng ngày. Theo thống kê của Tổ chức sức khỏe thế giới của Liên hợp quốc (WHO) hiện nay trên thế giới 285 triệu người khiếm thị trên toàn thế giới trong đó khoảng 39 triệu người mù và 246 triệu người có tầm nhìn thấp. Trong khi đó theo thống kê của Viện Mắt Trung ương, nước ta hiện có khoảng 900.000 người khiếm thị, trong đó có khoảng hơn 600.000 thuộc đối tượng mù chiếm 1.2% dân số cả nước

Các bài báo khác
Số tạp chí 217(2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 4 (542)(2017) Trang: 46-56
Tác giả: Trần Văn Minh
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 7 (80)(2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...