Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 306+307(2017) Trang: 80-86
Tạp chí: Nông Nghiệp&Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Thí nghiệm khảo sát so sánh một số đặc tính thực vật đặc trưng của giống nhãn mới phát hiện tại Bạc Liêu so với 02 giống nhãn phổ biến ở địa phương là Giồng và Xuồng cơm vàng nhằm xác định sự khác biệt một số đặc điểm về hình thái giữa các giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 03 nghiệm thức tương ứng với 03 giống nhãn: (1) giống nhãn Giồng, (2) giống nhãn mới, (3) giống nhãn Xuồng cơm vàng. Mỗi giống nhãn khảo sát ngẫu nhiên 10 cây trong vườn. Ba giống nhãn có cùng độ tuổi (10 năm) và được trồng trên 3 khu đất liền kề nhau trong cùng một vườn trên đất Giồng cát Bạc Liêu có cùng điều kiện canh tác. Cây nhãn được khảo sát đang trong tình trạng phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác biệt về một số đặc điểm hình thái bên ngoài giữa 3 giống: Lá của giống nhãn mới có kích thước lớn (8,65 x 4,25 cm), màu xanh, dạng lá rộng (tỷ số dài/rộng lá chét: 2,05) và cách sắp xếp lá chét hơi đối gần tương đương với nhãn Giồng nhưng khác biệt rõ với nhãn Xuồng cơm vàng có lá nhỏ (6,57 x 2,18 cm), màu xanh vàng, dạng lá hẹp (tỷ số dài/rộng lá chét: 3,05), mép lá cong cuốn xuống và các lá chét sắp xếp so le nhau trên lá kép. Giống nhãn mới tạo phát hoa lớn (55,8 x 30,5 cm) và cho hoa nhiều (3977 hoa/phát hoa) hơn 02 giống nhãn còn lại trong thí nghiệm. Giống nhãn mới có trái dạng cầu dẹt, bờ vai gốc trái nhô cao, trái to với khối lượng 21,6 g khác biệt rõ với giống nhãn Giồng (trái tròn, nhỏ (11,7 g), bờ vai gốc trái ngang bằng đỉnh cuống) nhưng có phần tương đồng với nhãn Xuồng cơm vàng. Đặc điểm về năng suất và chất lượng trái, giống nhãn mới thể hiện tính vượt trội hơn 2 giống nhãn địa phương là Giồng và Xuồng cơm vàng, nhãn mới cho năng suất cao (73,7 kg/cây), thịt trái dày (5,73 mm) và khô ráo ít nước (77,3%), thịt trái chiếm tỷ lê 70,8% cao hơn so với 2 giống nhãn còn lại trong thí nghiệm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...