Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 309(2017) Trang: 61-69
Tạp chí: Nông Nghiệp&Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Hướng đến nhu cầu về giống nhãn cho trái đạt chất lượng cao, có thể cạnh tranh được trong thị trường xuất khẩu trên thế giới, đề tài “Đánh giá chất lượng và khả năng bảo quản lạnh đông của trái giống nhãn mới phát hiện tại Bạc Liêu” được thực hiện nhằm xác định chất lượng và khả năng bảo quản lạnh đông trái của giống nhãn mới phát hiện tại Bạc Liêu so với giống nhãn địa phương là Giồng Bạc Liêu và Xuống cơm vàng. Trái của 3 giống nhãn sau khi thu hoạch một phần đem về phòng thí nghiệm phân tích đánh giá chất lượng trái, một phần xử lý lạnh đông nhanh ở -45ºC trong 30 phút và tồn trữ 18ºC sau 30 ngày phân tích chất lượng nhằm đánh giá khả năng chịu bảo quản đông lạnh. Kết quả thí nghiệm cho thấy chất lượng trái của giống nhãn mới nổi trội hơn 2 giống nhãn Xuồng cơm vàng và Giồng Bạc Liêu, có trái to (21,6 g), cơm dày, thịt trái cứng giòn, khô ráo và ít nước (78%), có độ ngọt cao, cấu trúc mô chặt chẽ, vững chắc và tính toàn vẹn của tế bào cao phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Giống nhãn mới duy trì chất lượng trái tốt hơn 2 giống nhãn Xuồng cơm vàng và Giồng Bạc Liêu sau thời gian bảo quản lạnh đông, trái ít bị thiệt hại, chất lượng vẫn còn đảm bảo tính tươi ngon của sản phẩm trái tươi. Phương pháp bảo quản lạnh đông phù hợp cho giống nhãn mới để tồn trữ trong thời gian dài tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Chất lượng trái giống nhãn mới chỉ ổn định trong 2 giờ sau khi rã đông bằng môi trường không khí, sau đó vỏ trái bị hóa nâu và phẩm chất sụt giảm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...