Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1(2017) Trang: 4-18
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Liên kết:

Bài nghiên cứu dựa vào mô hình SERVPERF và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và ý định hành vi của bệnh nhân khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long qua việc phỏng vấn 179 bệnh nhân. Kết quả cho thấy tính hợp lý của chi phí khám chữa bệnh, sự đáp ứng và phương tiện hữu hình tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân, trong đó tính hợp lý của chi phí khám chữa bệnh có tác động mạnh nhất. Kết quả cũng chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa mức độ hài lòng và ý định hành vi của bệnh nhân. Qua đó cho thấy việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như mức độ hài lòng của bệnh nhân là những việc làm thiết thực nhằm thu hút và giữ chân khách hàng của bệnh viện. Bài viết đóng góp và làm giàu lý thuyết hành vi người tiêu dùng, cụ thể là sự hài lòng và ý định hành vi của khách hàng trong trường hợp khám chữa bệnh; cũng như đề xuất những hàm ý quản trị.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...