Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí Số Đặc biệt(2017) Trang: 122-126
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập các dòng vi khuẩn từ đất vùng rễ mè có khả năng đối kháng với nấm Fusarium oxysporum f.sp. sesami. Kết quả đã tuyển chọn và phân lập được 33 dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Fusarium oxysporum f.sp. sesami từ 11 mẫu đất vùng rễ mè thu được tại Cân Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Khả năng đối kháng nấm cua các dòng vi khuẩn này dao động từ 33,96 - 59,85%. Kết quả khảo sát các đặc tính đối kháng bao gồm khả năng sản sinh siderophore, khả năng phân huy cellulose, protein và chitin cua các dòng vi khuẩn cho thấy: có 29/33 dòng vi khuẩn có khả năng sản sinh siderophore, 30/33 dòng vi khuẩn phân huy cellulose, 32/33 dòng vi khuẩn phân huy protein và 28/33 dòng vi khuẩn phân huy chitin.

Từ khoá: Phân lập; Fusarium oxysporum f.sp. sesame; Mè; Vi khuẩn đối kháng

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...