Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 13(2017) Trang: 26-30
Tạp chí: Nông nghiệp&PTNN
Liên kết:

Vi khuẩn hòa tan lân là nhóm vi khuẩn có khả năng hòa tan lân hữu cơ và lân vô cơ ở dạng khó tan để cung cấp lân dễ tiêu cho cây trồng hút thu. Bài báo trình bày kết quả đánh giá khả năng hòa tan lân ở dạng FePO4 của 4 chủng vi khuẩn (VK1 và VK2 ) được phân lập từ vùng rễ lúa trên đất phèn ởTịnh Biên; VK3 và VK4 được phân lập từ vùng rễ lúa trên đất phèn ởTri Tôn).Kết quả cho thấy, cả 4 chủng đều có khả năng hòa tan FePO4, dao động từ19,57 đến 36,57 mg P2O5/L. Chủng vi khuẩn VK1 và VK2 hòa tân lân phụ thuộc vào sự axit hóa. Tuy nhiên, vi khuẩn VK3, VK4 hòa tan lân không phụ thuộc vào cơ chế trên. Kết quả so sánh đoạn trình tự gien 16S rARN trên phần mềm BLASTN thấy rằng chủng vi khuẩn VK1 có mối quan hệ gần với loài Burkholderia diffausa, chủng VK2 có mối quan hệ gần với loài Enterobacter cloacae, chủngVK3 có mối quan hệ gần với loài Enterobacter cloacae và chủng VK4 có mối quan hệ gần với loài Bacillus subtilis.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...