Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định các phân khúc thị trường khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại ở thành phố Cần Thơ. Qua đó, 116 khách hàng cá nhân đã được phỏng vấn và các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố và phân tích cụm được sử dụng. Nghiên cứu xác định được ba phân khúc chính: (1) nhóm khách hàng tìm kiếm kênh đầu tư an toàn; (2) nhóm khách hàng thích tham gia các chương trình khuyến mãi; và (3) nhóm khách hàng tìm kiếm kênh đầu tư uy tín và dễ tiếp cận. Các đặc điểm về nhân khẩu học và hành vi khách hàng đối với từng phân khúc được xác định và mô tả cụ thể. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút và thoả mãn nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các ngân hàng lựa chọn đúng khách hàng mục tiêu, từ đó xây dựng các chiến lược tối ưu nhằm thu hút và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Bài nghiên cứu đóng góp thêm bằng chứng thực nghiệm về phân khúc thị trường trong trường hợp các ngân hàng thương mại ở thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...