Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 33(2017) Trang: 92-95
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng may mặc thương hiệu Việt Tiến trên địa bàn nghiên cứu, chúng tôi khảo sát 267 cán bộ, công chức làm việc tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Kết quả phân tích cho thấy, có 05 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng may mặc thương hiệu Việt Tiến của họ gồm: (1) Tính tiện lợi; (2) Đặc tính sản phẩm; (3) Thương hiệu;  (4) Những nguồn tham khảo và hình ảnh cửa hàng và (5) Lợi ích cảm nhận.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...