Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí KHCN ĐHĐN

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác động của hệ thống đê bao đến chế độ dòng chảy thông qua chỉ số thủy văn (IHA) và chất lượng nước bằng chỉ số chất lượng nước (WQI) tại tỉnh An Giang. Số liệu về phát triển đê bao, lưu lượng nước, chất lượng nuớc được thu thập từ các cơ quan chức năng. Lưu lượng nước được sử dụng để đánh giá sự thay đổi dòng chảy sau khi hệ thống đê bao được xây dựng bằng IHA. Kết quả quan trắc chất lượng nước được sử dụng để đánh giá chất lượng nước bằng WQI.  Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự phát triển mạnh mẽ của đê bao từ 2000-2015 (khoảng 25.000ha đê bao triệt để năm 2000 đến 2015 có 180.000ha). Chỉ số thủy văn có sự thay đổi đáng kể tại các trạm (thượng nguồn: Tân Châu – 53%; Châu Đốc – 61%; hạ nguồn: Vàm Nao – 56% và Cần Thơ – 58%). Kết quả tính toán giá trị WQI tại các trạm từ trung bình đến tốt, có thể đáp ứng các mục đích sử dụng của người dân.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...