Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1859-3917(2017) Trang: 41-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Xã hội
Liên kết:

Nhiều nghiên cứu về dạy đọc đã chỉ ra rằng để phát triển năng lực đọc cho học sinh một cách hiệu quả thì cần phải xác lập được mô hình dạy đọc và biện pháp dạy đọc tương ứng. Xuất phát từ quan điểm này, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã đề cập đến rất nhiều mô hình dạy đọc khác nhau vào dạy đọc như Langer (1990) với mô hình dạy đọc dựa trên sự phản hồi của người đọc, Walker (1989) với mô hình đọc tương tác, Raphael và Hiebert (1996) với mô hình câu lạc bộ sách... Điểm chung trong các mô hình này là người học được tương tác với văn bản ở nhiều phương diện và vai trò khác nhau, có nhiều cơ hội để rèn các kĩ năng đọc. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung giới thiệu mô hình đọc hỗ trợ, phương pháp dạy đọc theo mô hình này và sự cần thiết của việc vận dụng mô hình dạy đọc hỗ trợ trong dạy đọc cho học sinh tiểu học

Các bài báo khác
Số tạp chí 4+5(2017) Trang: 80-85
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 51(2017) Trang: 57
Tạp chí: Trường Đại Học Sư Phạm 2 - Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 1(2017) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Số tạp chí 55 (4E23)(2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Số tạp chí 2-2017(2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
Số tạp chí 19(2017) Trang: 3-11
Tạp chí: Đo lường điều khiển và Tự động hóa
Số tạp chí 27(2017) Trang: 100-108
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...