Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí số 18-2014(2014) Trang: 80-89
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Thí nghiệm này được tiến hành trên 720 gà mái Hisex brown từ 32 đến 42 tuần tuổi để đánh giả ảnh hưởng nguồn dầu bổ sung trong khẩu phần lên năng suất, chất lượng trứng, thành phần chất béo của huyết tương, thành phần acid béo và hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng. Gà được bố trí hoàn toàn ngẩu nhiên gồm có 3 loại dầu là dầu cám gạo (DCG), dầu cá hồi (DCH) và dầu nành (DN) với tỉ lệ 1,2 và 3% trong khẩu phần thành 9 nghiệm thức. Gà nuôi khẩu phần bổ sung DCG có tỉ lệ đẻ cao hơn hơn DN và DCH, trong đó mức độ 2% DCG là cao nhất (P=0,01). Các loại dầu và mức độ bổ sung không ảnh hưởng lên khối lượng trứng của gà, tuy nhiên khối lượng trứng (gà/ngày) cao nhất ở DN và DCG (P=0,02). Hiệu quả thức ăn tốt nhất ở các NT bổ sung DN (P=0,01). Quả trứng của gà mái nuôi khẩu phần DN có tổng số acid béo chưa no n-6 cao nhất

 

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...