Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cây gấc (Momordica cochinensis (Lour) Spreng) trên đất bạc màu tại các huyện miền núi tỉnh An Giang cho mục đích xây dựng vùng nguyên liệu dược. Gấc được trồng trên đất xám bạc màu có sa cấu cát pha thịt, thuộc nhóm Haplic Acrisols tại xã Núi Tô huyện Tri Tôn và xã An Hảo huyện Tịnh Biên. Dòng gấc OMC trồng thử nghiệm cho năng suất trung bình 6,76 tấn/ha tại xã Núi Tô và 8,1 tấn/ha tại xã An Hảo. Cây gấc trồng trên đất bạc màu vùng núi tỉnh An Giang có hàm lượng dược chất rất cao khi so sánh với cùng dòng gấc trồng trên đất phù sa, với hàm lượng beta-carotene đạt 1.130 àg/g và hàm lượng lycopene đạt 5.830 àg/g trong màng gấc tươi. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây gấc phát triển tốt trên đất triền núi tỉnh An Giang. Phát triển cây gấc tại địa phương này có thể giúp tăng thu nhập nông hộ, tận dụng diện tích đất đai có hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp và tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...