Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện từ tháng 1/2013 đến tháng 10/2013 nhằm mục tiêu so sánh năng suất và chất lượng trái của 2 dòng quýt đường không hột được phát hiện ở đồng bằng sông Cửu Long với giống quýt có hột (đối chứng) và ở ba địa điểm trồng cam quýt thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (xã Tân Phước - huyện Lai Vung - Tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Ngãi - Thành Phố Vĩnh Long-Tỉnh Vĩnh Long và đại học Cần Thơ -Thành phố Cần Thơ). Ba thí nghiệm giống nhau được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên ở từng điểm thí nghiệm trên gồm 10 lặp lại, mỗi lặp lại là một cây. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất bao gồm tỷ lệ đậu trái, tổng số trái và năng suất. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trái bao gồm các đặc tính nông học và trái và chất lượng dịch trái. Kết quả cho thấy năng suất của hai giống quýt đường không hột (15,6-16,2 tấn/ha) thấp hơn giống quýt đường có hột (20,6 tấn/ha). Cây quýt đường được trồng ở Đồng Tháp cho năng suất cao nhất (19,8 tấn/ha). Chất lượng trái quýt đường không hột cũng tương đương với giống quýt đường có hột (9,29-9,68 độ Brix, pH 4,19-4,59 và 35,3-36,3 mg vitamin C/100 g dịch). Chất lượng trái quýt đường ở ba tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ tương đương nhau.

Từ khóa: Cần Thơ, chất lượng, Đồng Tháp, không hột, năng suất, quýt đường, Vĩnh Long

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...