Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 134-140
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Tổng số 36 mẫu thịt gia cầm (bao gồm 18 mẫu thịt gà và 18 mẫu thịt vịt) được thu thập tại chợ Bạch Đằng, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  hai thời điểm lúc 7 ? 8 giờ sáng (sau 4 giờ giết mổ) và lúc 10 ? 11 giờ sáng (sau 7 giờ giết mổ). Chất lượng về vấy nhiễm một số vi khuẩn nguy hiểm trên thịt gia cầm được đánh giá theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7046:2009 gồm các chỉ tiêu lý hóa và chỉ tiêu vi sinh vật. Qua đánh giá chỉ tiêu lý hóa, có 4/18 (44,4%) mẫu thịt gia cầm không đạt tiêu chuẩn. Sự hiện diện vi khuẩn trên thịt gia cầm được xác định bằng phương pháp nuôi cấy truyền thống (dựa theo bộ hướng dẫn tiêu chuẩn Việt Nam). Kết quả được ghi nhận như sau: tỷ lệ nhiễm tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coli forms, Escherichia coli trên thịt gia cầm tại chợ đều là 100% (số lượng trung bình nhóm vi sinh vật này hiện diện trên các mẫu vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần), tỷ lệ nhiễm của Staphylococcus aureus và Salmonella spp. trên các mẫu thịt gia cầm ở chợ qua hai thời điểm đều giống nhau lần lượt là 33,3% và 22,2%, không phát hiện sự hiện diện của Clostridium perfringens trên các mẫu khảo sát. Khi đánh giá chất lượng về vi sinh vật quầy thịt gia cầm tại chợ Bạch Đằng thì không có mẫu thịt gia cầm nào đạt tiêu chuẩn cho phép làm thực phẩm, các mẫu thịt gia cầm chủ yếu vi phạm về chỉ tiêu vi sinh vật (như tổng số vi khuẩn hiếu khí, Coli forms, Escherichia coli). Kết quả cho thấy chất lượng thịt gia cầm được bày bán ở chợ Bạch Đằng là chưa được đảm bảo, sự vấy nhiễm một số vi khuẩn trên thịt gia cầm là khá cao.

 

 

 

 

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...