Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 3(2014) Trang: 11-19
Tạp chí: Nghề Luật
Liên kết:

Việt Nam là nước coi trọng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên, kinh nghiệm lập pháp, trình độ lập pháp chưa cao nên so với các nước có truyền thống lập pháp lâu đời, trình độ lập pháp tiên tiến hơn thì văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta còn nhiều hạn chế, nhưng thực tế chúng ta có nên công nhận và áp dụng án lệ ở Việt Nam hay không? Bài viết này xin được đóng góp một số vấn đề liên quan đến sự cần thiết của án lệ và đề xuất về mô hình án lệ cần xây dựng ở Việt Nam

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...