Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Trái cây là nguồn cung cấp những chất thiết yếu và có tác động tích cực đối với sức khỏe con người. Việc khảo sát hàm lượng lycopen, ?-carotene, vitamin C và hydrate-cacbon tổng số trong xoài, Đu Đủ, Dưa Hấu và lêkima cho thấy trong 100g thịt quả của chúng có hàm lượng lycopen được phân tích lần lượt là 2605,94àg, 6,53àg, 4533,23àg và 1676,48àg. Hàm lượng ?-caroten được đánh giá lần lượt là 1674,05àg, 526,83àg, 286,49àg và 270,61àg. Hàm lượng vitamin C được ghi nhận lần lượt là 1,97mg, 22,86mg, 5,45mg và 57,25mg. Hàm lượng hydrate-cacbon tổng số cũng được ghi nhận lần lượt là 9,88g, 8,54g, 5,02g và 4,55g. Các mẫu trái cây đã được đông khô chân không để bảo quản và dùng để ly trích lycopen bằng dung môi n-hexane có bổ sung 0,1% Butylated hydroxytoluene (BHT) để chống oxy hóa. Hiệu suất ly trích lycopen từ Dưa Hấu tăng khoảng 2,7% khi có bổ sung BHT. Lycopen được tách ra khỏi hỗn hợp bằng cột sắc ký chứa aluminum oxide và rữa giải bằng dung môi n-hexane với tốc độ tương đương 1-1,2 ml/phút. 20 phân đoạn sắc ký (F) đã thu được. Mỗi phân đoạn chứa 6ml dung dịch. Lycopen được phân tách tốt ở F16 đến F18. Dưa Hấu và Lêkima đều cho thấy là nguồn chứa lycopene. Lêkima cũng cho thấy là nguồn nguyên liệu tiềm chứa lycopen, ?-caroten, vitamin và các chất dinh dưỡng khác.   

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...