Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 16(2014) Trang: 25-31
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Nguyên tắc quản lý Nhà nước bằng pháp luật đòi hỏi mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong đó có hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với pháp luật về nội dung và trình tự xây dựng, ban hành nghĩa là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải dựa trên cơ sở Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Tuy nhiên, ngoài việc bảo đảm tính hợp pháp như đã nêu, văn bản quy phạm pháp luật còn cần phải bảo đảm tính hợp lý, tức là tính khả thi của văn bản. Việc đảm bảo tính khả thi khi xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nguyên tắc cơ bản, ảnh hướng rất lớn đến chất lượng của văn bản pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước. Dù vậy, thời gian gần đây có không ít các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền được xây dựng và ban hành lại nhận được sự không đồng tình, ý kiến trái chiều từ phía người dân và ngay cả các cơ quan hữu quan mà nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ việc các văn bản này chứa các quy định thiếu tính khả thi, không phù hợp với thực tế. Tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật giúp văn bản có thể đi vào đời sống của người dân và hơn hết là được người dân ủng hộ và chấp hành. Để nguyên tắc này được đảm bảo khi xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhóm tác giả xin chia sẻ một vài ý kiến xoay quanh vấn đề tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

 

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...