Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 154-161
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá khả năng làm giàu quả trứng với DHA bằng cách bổ sung dầu nành hoặc dầu cá với các tỉ lệ 0, 1; 1,5; 2; 2,6, và 3 % trong 11 khẩu phần lên thành phần acid béo của lòng đỏ trứng và sự biểu hiện gen FADS1 và FADS2 ở gan được tiến hành trên 132 gà mái đẻ. Hàm lượng acid béo được xác định bằng phương pháp sắc ký khí, sự biểu hiện gen FADS1 và FADS2 được thực hiện bằng phản ứng Real time RT -PCR. Hàm lượng acid béo DHA trong lòng đỏ trứng tăng theo tỉ lệ dầu cá, trong khi acid arachidonic (AA) tăng theo tỉ lệ dầu nành trong khẩu phần. Với tỉ lệ 1% dầu cá đã làm giàu DHA cho quả trứng. Có quan hệ tuyến tính cao giữa hàm lượng DHA lòng đỏ trứng với sự biểu hiện gen FADS1 và 2.

Từ khóa: acid béo, dầu cá, dầu nành, gen FADS1 và 2, trứng gà

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...