Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 17-2014(2014) Trang: 75-80
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
Liên kết:

Một thí nghiệm được tiến hành trên 1.200 gà ác đẻ từ 24 đến 33 tuần tuổi để đánh giá ảnh hưởng của mức năng lượng lên năng suất, chất lượng trứng và hiệu quả kinh tế của các khẩu phần ăn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức: đối chứng (sử dụng thức ăn của công ty CP Vina cho gà ác đẻ) và 3 nghiệm thức tương ứng với 3 mức độ năng lượng là cao 2789 kcal/kg (MET), vừa 2647 kcal/kg (MEM) và thấp 2573 (MEL) và cùng một mức độ protein là 16% với 10 lần lặp lại. Các mức năng lượng của khẩu phần đã ảnh hưởng lên tỉ lệ đẻ của gà, khẩu phần có mức năng lượng cao đạt tỉ lệ đẻ tương đương với đối chứng (P=0,04). Hiệu quả sử dụng thức ăn tốt nhất ở nghiệm thức MEC (P=0,01). Tuy nhiên, các mức năng lượng không ảnh hưởng lên khối lượng trứng, chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, chỉ số lòng trắng, lòng đỏ và tỉ lệ các thành phần quả trứng, nhưng mức năng lượng cao đã làm tăng độ dày vỏ trứng. Khẩu phần có mức năng lượng cao có chi phí thức ăn thấp nhất.

 

Từ khóa: gà bản địa, hiệu quả thức ăn, năng lượng, tỉ lệ đẻ trứng,

 

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...