Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 44(2014) Trang: 68-74
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định các vùng thích hợp đất đai cho các kiểu sử dụng đất dưới tác động của biến đổi khí hậu trên cơ sở đánh giá khả năng thích nghi hiện tại của các mô hình canh tác ở 3 huyện và các kịch bản biến đổi khí hậu (kịch bản nước biển dâng và kịch bản xâm nhập mặn năm 2020, 2050). Kết quả đã phân được 5 vùng thích nghi ở huyện Bình Đại và Ba Tri; 4 vùng thích nghi ở huyện Thạnh Phú theo hệ sinh thái ngọt, lợ, mặn tương ứng với từng kịch bản (năm 2020 và 2050) cho 11 kiểu sử dụng đất đai gồm: 03 lúa (LUT1), 02 lúa (LUT2), 02 lúa - 01 màu (LUT3), chuyên màu (LUT4), cây ăn trái (LUT5), chuyên dừa (LUT6), dừa và ca cao (LUT7), chuyên mía (LUT8), tôm - lúa (LUT9), thủy sản ngọt (LUT10), và chuyên tôm (LUT11). Các kết quả này là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất thích hợp cho địa phương trong tương lai.
Từ khóa: biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thích nghi đất đai, kiểu sử dụng đất, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...