Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 50(2014) Trang: 11-19
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết: http://

A study was carried out at the Experimental farm in Long Hoa commune, Binh Thuy district, Can Tho city. The objectives of a study were to determine the optimum ME levels in diets on egg productivity and hatchability of laying hen Guinea fowls. The trial was a completely randomized design with 4 treatments corresponding with 4 diets and 3 replications. The treatments were 4 ME levels of 2700, 2800, 2900 and 3000 kcal/ kg DM feed with the same CP concentration of 19%. There were 10 birds consisting of 8 females and 2 males per experimental unit and the experimental time lasted in 16 weeks. The results showed that Guinea fowls fed the diets contained ME at levels of 2800 and 2900kcal had higher egg productivity, higher percent hen day egg production (P<0.05). However, at ME level of 2800 kcal in the diet gave higher hatchability of fertile eggs and lower feed consumption of 10 eggs (P<0.05). In conclusion that the diet had 2800kcal gave better reproductive performances and hatchability.

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...