Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Hoa cát tường có tên khoa học là Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn được cung cấp trên thị trường nước ta chủ yếu qua nhân giống từ hạt và nuôi cấy mô. Tuy nhiên, kích thước hoa nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong khi đó, đa bội hóa sẽ tạo ra những giống cây có hoa to, đẹp, thân to và sức sống khỏe là xu hướng trong nuôi cấy mô hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra những nồng độ thích hợp gây tứ bội trên cây hoa cát tường. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố, bốn lần lặp lại. Chồi cát tường được xử lý colchicine ở các nồng độ lần lượt là 10, 25 và 50 mg/L trong thời gian 7 ngày. Kết quả cho thấy: Xử lý colchicine trong 7 ngày ở nồng độ 25 mg/L đạt tỷ lê tứ bội cao nhất là 38,9%.

Từ khóa: cát tường, colchicine, đa bội, tứ bội, in vitro

Các bài báo khác
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...