Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 12-2014(2014) Trang: 162-169
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp PTNT
Liên kết:

Thí nghiệm thực hiện trên 240 gà mái đẻ 20 tuần tuổi, giống Hisex browm trong 10 tuần với 4 khẩu phần thí nghiệm là khẩu phần cơ sở, bổ sung 2% bột tỏi, 2% dầu cám gạo và kết hợp 2% bột tỏi + 2% dầu cám gạo lên tỉ lệ đẻ trứng, tiêu tốn thức ăn (TTTA), khối lượng và chất lượng trứng, các thông số huyết học và hàm lượng cholesterol lòng đỏ. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về năng suất trứng, TTTA (g/trứng), khối lượng trứng (g/gà/ngày) and hiệu quả sử dụng thức ăn (P>0,05). Tuy nhiên thức ăn thí nghiệm có ảnh hưởng lên chỉ số hình dáng, đơn vị Haugh, màu lòng đỏ, tỉ lệ lòng trắng lòng đỏ và vỏ (P

Từ khóa: bột tỏi, cholesterol, dầu cám gạo, năng suất trứng, thông số huyết học

Các bài báo khác
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 31-34
Tác giả: Lâm Ngọc Phương,
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 7(2014) Trang: 7-11
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 170-175
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí Tháng 12-2014(2014) Trang: 5-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí CAAB 2014(2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
Số tạp chí Đại học Cần Thơ(2014) Trang: 176-184
Tác giả: Nhan Minh Trí
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí Tháng 6(2014) Trang: 160-164
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...