Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 13-28
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu là tuyển chọn được dòng vi khuẩn nội sinh trong rễ cây bắp lai trồng trên đất phù sa có khả năng thay thế phân hóa học. Hai mươi hai mẫu rễ bắp lai được thu thập tại xã Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, Đa Phước, Vĩnh Lợi và thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kết quả phân lập được 48 dòng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây bắp lai trên môi trường NFb. Đặc điểm hình thái khuẩn lạc của vi khuẩn được xác định, với đa số có màu trắng, độ nổi mô, bìa nguyên, tế bào hình que và có khả năng di động. Tất cả 48 dòng vi khuẩn được sàng lọc qua môi trường pH = 5,0, nhưng chỉ 13 dòng có OD660 lớn hơn 0,5. Tất cả 13 dòng vi khuẩn này đều có khả năng cố định đạm, hòa tan lân gồm các dạng P-Al, P-Fe, P-Ca và tổng hợp IAA. Dòng vi khuẩn AGNSB48 có khả năng cố định đạm cao nhất với hàm lượng 148,5 mg NH4+ L-1. Hàm lượng P-Al, P-Fe, P-Ca được hòa tan cao nhất lần lượt là 54,0, 41,5, 51,3 mg P L-1, từ dòng vi khuẩn AGNSB21. Dòng vi khuẩn có khả năng tổng hợp IAA cao nhất là AGNSB40, với nồng độ 54,25 mg IAA L-1, sau 48 giờ ủ.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...