Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2022) Trang: 66-71
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định đặc tính hóa học của đất phèn trồng dứa tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mười lăm mẫu đất được thu từ 15 vườn dứa vụ gốc thứ nhất ở tầng 0 - 20 cm. Kết quả phân tích cho thấy, đất phèn canh tác dứa vụ gốc tại xã Hỏa Tiến được đánh giá ở ngưỡng rất chua. Hàm lượng đạm tổng số được ghi nhận ở mức trung bình đến giàu đạm, với hàm lượng trung bình là 0,21%. Ngoài ra, hàm lượng lân tổng số và hàm lượng lân dễ tiêu được đánh giá ở mức trung bình và cao, theo thứ tự. Mặt khác, hàm lượng lân nhôm, lân sắt và lân canxi đạt giá trị trung bình lần lượt là 46,1, 398,5 và 220,8 mg kg-1. Hơn nữa, hàm lượng độc chất nhôm đạt cao nhất là 1,23 meq Al3+ 100 g-1 và sắt 28,6 mg Fe2+ kg-1. Hàm lượng chất hữu cơ được ghi nhận ở mức giàu hữu cơ, với 6,21 %C. Khả năng trao đổi cation được đánh giá ở ngưỡng thấp, với giá trị trung bình là 8,07 meq 100 g-1. pH thấp được xem là yếu tố trở ngại chính ảnh hưởng đến độ hữu dụng của dinh dưỡng trên đất canh tác dứa.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...