Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 30-40
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Sự thay đổi về kỹ thuật canh tác có thể ảnh hưởng đến đặc tính hình thái và động thái dinh dưỡng trong đất. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá đặc tính hình thái và hóa lý đất của vùng trồng quýt Đường ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Mô tả đặc tính hình thái dựa trên bảng so màu Munsell. Thu mẫu đất theo tầng phát sinh trên năm phẫu diện quýt Đường ở các độ tuổi liếp khác nhau để phân tích đặc tính hóa lý đất. Phẫu diện đất phèn canh tác quýt Đường LT-Q03 được phân loại là đất phèn tiềm tàng sâu, trong khi phẫu diện đất phèn canh tác quýt Đường LT-Q01, LT-Q02 và LT-Q04 được phân loại là đất phèn tiềm tàng rất sâu. pHKCl đạt giá trị thấp hơn 5,5. Hàm lượng đạm tổng số được đánh giá ở ngưỡng rất thấp đến thấp trong khi hàm lượng lân được đánh giá ở mức thấp đến trung bình. Hàm lượng đạm hữu dụng đạt 7,28 - 129,12 mg NH4+ kg-1 và hàm lượng lân dễ tiêu được ghi nhận 4,4-30,6 mg kg-1. Hàm lượng độc chất nhôm và sắt được ghi nhận lên đến 7,12 meq Al3+100 g-1 và 135 mg Fe2+ kg-1 ở các tầng đất của năm phẫu diện. Hàm lượng lân khó tan bao gồm lân nhôm, lân sắt và lân can xi được xác định 148,2-932,3, 72,5-813,5, 3,1-40,1 mg kg-1, theo cùng thứ tự.Bốn trong năm phẫu diện đất ở tầng mặt có hàm lượng chất hữu cơ ở ngưỡng thấp, tầng mặt của phẫu diện đất còn lại được xác định ở mức trung bình. Khả năng trao đổi cation của đất ở mức rất thấp đến trung bình. Đất được phân loại là đất sét hay sét pha thịt.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...