Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2021) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm của đất phèn trồng khóm. Thu 15 mẫu đất từ 15 vườn khóm vụ tơ ở tầng 0 – 20 cm tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng khóm được đánh giá ở ngưỡng rất chua, giá trị pHKCl lớn nhất 2,97. Đối với hàm lượng dưỡng chất đạm tổng số được đánh giá ở mức thấp và lân tổng số được xếp vào mức trung bình, nhưng hàm lượng lân dễ tiêu được phân loại ở mức cao. Thành phần lân khó tan gồm Al-P, Fe-P và Ca-P có hàm lượng được ghi nhận lên đến 81,5, 281,9 và 50,1 mg kg-1, theo thứ tự. Hàm lượng đạm hữu dụng là 38,9 - 263,7 mg NH4+ kg-1 và 8,5 - 66,6 mg NO3- kg-1. Hàm lượng cao nhất của độc chất nhôm là 13,5 meq Al3+ 100 g-1 và sắt 390,5 mg Fe2+ kg-1. Ngoài ra, khả năng trao đổi cation được đánh giá ở ngưỡng thấp (13,5 meq 100 g-1) và hàm lượng chất hữu cơ được đánh giá ở ngưỡng trung bình (8,59% C). Nhìn chung, độ phì nhiêu đất tầng mặt của đất canh tác khóm thấp.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...