Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2021) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng kích thích sinh trưởng cây lúa của các dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) trong điều kiện ô nhiễm As3+, As5+ và As3++As5+. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với bốn lần lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng một chậu chứa 1,1 lít dung dịch dinh dưỡng. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi bổ sung hỗn hợp bốn dòng vi khuẩn W47, S29, W22, W25 đã giúp tăng chiều cao cây lúa so với không bổ sung vi khuẩn trong điều kiện ô nhiễm As3+. Ngoài ra, dòng vi khuẩn đơn W25 đã giúp tăng chiều dài rễ lúa và khối lượng khô trong khi hỗn hợp bốn dòng vi khuẩn W44, W14, W04, W25 đã tăng chiều cao cây lúa và khối lượng khô so với không bổ sung vi khuẩn trong điều kiện ô nhiễm As5+. Bên cạnh đó, dòng vi khuẩn đơn W25, hỗn hợp sáu dòng vi khuẩn W47, S29, W22, W44, W14, W04 và bảy dòng vi khuẩn W47, S29, W22, W25, W44, W14, W04 đều góp phần tăng chiều cao cây lúa và khối lượng khô so với không bổ sung vi khuẩn trong điều kiện ô nhiễm As3+ và As5+.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...