Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2021) Trang: 32-41
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Hiện nay, sử dụng chế phẩm vi sinh hay phân hữu cơ vi sinh là xu hướng phát triển của nền nông nghiệp bền vững vì giảm tác động bất lợi của phân hóa học gây ra. Bài báo trình bày kết quả tuyển chọn những dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây cam sành có khả năng chịu được môi trường chua, cố định đạm và tổng hợp IAA. Mười mẫu rễ cây cam sành được thu ở các vườn trồng cam sành từ ba đến bốn năm tuổi tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân lập được 36 dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây cam sành. Trong đó, ba dòng vi khuẩn CT-L-8T, CT-L-8V và CT-L-4A phát triển tốt trong điều kiện môi trường chua (pH 4,5), có khả năng cố định đạm (3,31 – 4,18 mg NH4+ L-1) và tổng hợp IAA (18,1 – 22,4 mg IAA L-1). Đây là những dòng vi khuẩn có tiềm năng cao trong sản xuất phân bón, phục vụ nông nghiệp bền vững.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...