Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2021) Trang: 21-28
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Chế phẩm vi sinh có vai trò quan trọng trong cải thiện độ phì nhiêu đất và năng suất cây trồng trong hệ thống nông nghiệp bền vững. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tuyển chọn những dòng vi khuẩn nội sinh cố định đạm và tổng hợp IAA trong điều kiện pH thấp. Tổng cộng 18 mẫu rễ quýt hồng được thu tại xã Long Hậu và Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được sử dụng để phân lập vi khuẩn nội sinh trên môi trường không đạm LGI và NFB. Kết quả cho thấy phân lập được sáu mươi tám dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây quýt hồng, trong đó có mười một dòng vi khuẩn được tuyển chọn có khả năng thích nghi môi trường chua pH 5,0. Tuyển chọn được 2 dòng vi khuẩn cố định đạm cao nhất LH-L-4E (1,89 mg NH4+ L-1) và LH-L-4A (1,77 mg NH4+ L-1) trong điều kiện chua. Ngoài ra, hai dòng vi khuẩn có khả năng tổng hợp IAA cao nhất là TT-L-1A (16,8 mg L-1) và LH-L-4B (16,1 mg L-1). Hai dòng vi khuẩn tuyển chọn được định danh bằng kỹ thuật 16S rDNA là Klebsiella pneumoniae LH-L-4E và Pseudomonas putida TT-L-1A. Cần đánh giá hiệu quả của các dòng vi khuẩn đã tuyển chọn trong thay thế phân đạm trên cây quýt hồng ở điều kiện nhà lưới và đồng ruộng.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...