Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2021) Trang: 135-140
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) xác định hiện trạng canh tác khóm trồng tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, (ii) Phân tích điểm mạnh, điểm yếu để đề xuất giải pháp canh tác khóm phù hợp. Tổng số 40 nông hộ trên hai xã được phỏng vấn về kỹ thuật canh tác, tình hình sử dụng phân bón và sâu bệnh hại. Kết quả cho thấy các nông hộ bón phân hóa học N, P, K chưa cân đối cho cây khóm. Lượng N, P và K trung bình cho cây khóm của các nông hộ được khảo sát là 28,76 - 16,33 - 3,61 (g/cây/năm). Phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học chưa được sử dụng phổ biến trên cây khóm. Rệp sáp được xem là trở ngại trong canh tác khóm tại Vị Thanh. Bệnh thối nõn, thân và trái là các bệnh phổ biến được ghi nhận. Diện tích mỗi vườn lớn thuận lợi cho sản xuất tập trung và phát triển sản phẩm đặc thù của vùng. Bên cạnh đó, kỹ thuật lên liếp và kỹ thuật trồng hợp lý giúp kéo dài chu kỳ sản xuất của cây khóm.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...