Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 110-116
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Sử dụng vi khuẩn là một trong những biện pháp triển vọng giúp canh tác mía đường bền vững thông qua việc giảm thiểu lượng phân bón hóa học. Mục tiêu của nghiên cứu là chọn được những dòng vi khuẩn cố định đạm và tổng hợp IAA nội sinh rễ cây mía đường. Sáu mẫu rễ mía trồng trên đất phèn được thu thập tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân lập được 28 dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây mía đường trên môi trường NFB, với 24 dòng vi khuẩn có khả năng sống được trong điều kiện chua. Trong đó, năm dòng vi khuẩn cố định đạm tốt nhất là KC1c, PB3b, KC1f, KC2d, KC1b1, với hàm lượng 12,1 – 18,5 mg/L và ba dòng vi khuẩn tổng hợp IAA tốt nhất là HA1e, PB2e và KC1d, với hàm lượng 12,1 - 29,4 mg/L. Cần sử dụng hỗn hợp các dòng vi khuẩn đã tuyển chọn nhằm hỗ trợ sinh trưởng cây mía, mặc dù các dòng vi khuẩn trên đều sở hữu hai chức năng.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...