Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2021) Trang: 14-20
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết: -

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh dạng lỏng chứa vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả năng cung cấp δ-aminolevulinic acid đến hỗ trợ sinh trưởng và năng suất lúa trong điều kiện có số lần tưới mặn khác nhau. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, trong đó nhân tố 1 là số lần tưới mặn (0, 1, 2, 3, 4 lần), nhân tố 2 là vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía có khả năng cung cấp δ-aminolevulinic (Vi khuẩn R. sphaeroides W22, vi khuẩn R. sphaeroides W47 và hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides W22 và W47, với mật số 2,0394 x 105 CFU g-1), với bốn lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy tưới mặn từ 2 lần trở lên dẫn đến giảm chiều cao cây, chiều dài bông, số bông chậu-1, số hạt chắc bông-1 và tỉ lệ hạt chắc so với không tưới mặn. Bên cạnh đó, dòng đơn vi khuẩn R. sphaeroides W22 hoặc hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides W22 và W47 đạt năng suất hạt lúa tốt hơn so với dòng đơn vi khuẩn R. sphaeroides W47 trên nền đất mặn thu từ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...