Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2016) Trang: 41-51
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu là (i) đánh giá ảnh hưởng của luân canh bắp lai với cây đậu xanh, mè và ớt đến hấp thu can xi và ma giê của cây bắp lai; (ii) khảo sát sự phân bố can xi và ma giê trong các bộ phận của bắp lai; (iii) so sánh lượng dưỡng chất lấy đi giữa can xi và ma giê trên đất phù sa. Thí nghiệm nông trại được thực hiện trên 6 nông hộ, với diện tích mỗi lô thí nghiệm 36 m2 tại An Phú - An Giang. Các nghiệm thức gồm (i) bắp-bắp-bắp-NPK (B-B-B-NPK); (ii) bắp-đậu xanh-bắp (B-Đ-B); (iii) bắp-mè-bắp (B-M-B); (iv) đậu xanh-bắp-bắp (Đ-B-B); (v) đậu xanh-ớt-bắp (Đ-Ơ-B) và (vi) bắp-bắp-bắp-ND (B-B-B-ND) theo thứ tự vụ xuân hè, hè thu và đông xuân. Kết quả thí nghiệm cho thấy luân canh bắp lai với đậu xanh đã làm tăng hấp thu can xi và ma giê của cây bắp lai ở vụ sau, tuy nhiên, chưa có biểu hiện gia tăng hấp thu can xi và ma giê khi luân canh bắp lai với mè và ớt. Nồng độ can xi và ma giê tập trung chủ yếu trong lá bắp và nồng độ can xi phân bố trong hạt bắp là rất thấp (≤0,05% CaO). Lượng ma giê mà cây bắp lấy đi lớn hơn so với lượng can xi lấy đi qua ba vụ canh tác bắp. Lượng can xi hấp thu trung bình trên vụ xuân hè, hè thu và đông xuân lần lượt là 38, 29, 26 kg CaO ha-1 trong khi lượng hấp thu ma giê trong cây bắp lên đến 58, 42 và 73 kg MgO ha-1 trên nghiệm thức không thực hiện luân canh.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...