Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: -
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Để canh tác quýt đường bền vững trên đất phèn, việc tìm nguồn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như lân là cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứu là tuyển chọn những dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây quýt đường có khả năng hòa tan các dạng lân khó tan phổ biến trong đất phèn. Từ 78 dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây quýt đường tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ được phân lập trên môi trường LGI và NFB, tuyển chọn được các dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân nhôm như LM-N-L-29, LM-N-N-09, LM-N-N-10 và LM-N-N-16, lân sắt như LM-N-L-19 và LM-N-N-04 và lân can xi như LM-N-L-30 và LM-N-N-22. Vi khuẩn được phân lập từ môi trường NFB có khuynh hướng hòa tan lân sắt cao hơn so với các dòng vi khuẩn được phân lập từ môi trường LGI. Hàm lượng lân nhôm, lân sắt và lân can xi được hòa tan bởi các dòng vi khuẩn đã tuyển chọn theo thứ tự 54,1-57,5, 41,6-115,6, 23,6-23,8 mg/L.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...