Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 18-23
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Một trong những biện pháp góp phần canh tác quýt đường bền vững là sử dụng các nguồn vi sinh vật trong giảm thiểu phân bón hóa học. Mục tiêu của nghiên cứu là tuyển chọn những dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây quýt đường có khả năng cố định đạm và cung cấp IAA cho cây trồng. Kết quả cho thấy phân lập được 78 dòng vi khuẩn nội sinh rễ cây quýt đường tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ trên môi trường LGI và NFB, tuyển chọn được ba vi khuẩn có khả năng cố định đạm tốt nhất gồm LM-N-L-29, LM-N-N-36 và LM-N-N-10 và hai dòng vi khuẩn có khả năng tổng hợp IAA tiềm năng nhất là LM-N-L-26 và LM-N-N-14. Hàm lượng đạm của các vi khuẩn nội sinh tiềm năng được tuyển chọn 8,55-181,9 mg/L trong khi hàm lượng IAA dao động 33,1-50,9 mg/L. Cần định danh các dòng vi khuẩn tiềm năng đã được tuyển chọn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...