Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (2017) Trang: 28-37
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu đề tài là đánh giá ảnh hưởng của bón vôi và lân phối trộn “dicarboxylic acid polymer” đến năng suất và khả năng hấp thu dưỡng chất của cây lúa vụ hè thu trên đất phèn đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thí nghiệm nông hộ được thực hiện trên bốn vùng sinh thái, với các nghiệm thức (i) không bón lân; (ii) bón 60 kg P2O5 ha-1; (iii) bón 2 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1; (iv) bón 2 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1trộn dicarboxylic acid polymer (DCAP); (v) bón 4 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1 và (vi) bón 4 tấn CaO ha-1 và 60 kg P2O5 ha-1 trộn DCAP. Kết quả thí nghiệm cho thấy, năng suất hạt lúa và hấp thu lân không giảm khi không bón lân trên bốn vùng phèn. Bón 4 tấn vôi ha-1 chưa làm gia tăng năng suất lúa. Tuy nhiên, nó đã làm tăng hấp thu can xi. Năng suất hạt lúa và hấp thu lân đạt cao nhất trên đất phèn Đồng Tháp Mười trong khi hấp thu can xi và ma giê đạt cao nhất trên đất phèn Bán đảo Cà Mau. Đất phèn Trũng sông Hậu đạt năng suất, hấp thu lân, can xi thấp nhất.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-11
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 102-111
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 129-136
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 24-34
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 61-74
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 63-70
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 70-77
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 81-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 88-97
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 89-94
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 95-105
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 99-108
Tải về


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...